FET RUBRIK I HD

I DAGENS HELSINGBORGS DAGBLAD

hittade jag en artikel om hur fetma fördelar sig på befolkningen. Länken går till nätupplagans version men tyvärr är den redigerad/kortad på ett oinsatt och lite vinklat sätt så därför skriver jag in hela tidningsversionen i stället.

FETMA SLÅR MOT ALLA SAMHÄLLSGRUPPER

Helsingborgs Dagblad torsdagen den 8 november 2012
Fetma och övervikt är inget klassproblem – det ökar nämligen likartat i alla samhällsskikt. ”Vi måste se på andra faktorer än socioekonomisk status för att lösa folkhälsoproblemet”, säger forskaren Åsa Ljungvall vid Lunds universitet.

LUND. Studien bygger på SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden hos svenska befolkningen.
– Jag förnekar inte att det finns socioekonomiska skillnader. Men om man följer trenderna över tid så ser man att det inte bara är de med lägre inkomst som drabbats av ökningen, säger Åsa Ljungvall vid Ekonomihögskolan.
Ljungvall ser samma tendenser i Sverige som i USA där fetma ökat i samma takt för olika utbildnings- och inkomstgrupper sedan 1960.
– Men någon exakt förklaring till att fetman slår jämt över alla samhällsgrupper kan inte utläsas av data i den kommande avhandlingen.
– Eftersom vi ser så oerhört lika trender överallt skulle man ju kunna dra slutsatsen att brist på pengar och kunskap inte är en förklaring, säger Åsa Ljungvall.
Hon poängterar dock att det kan finnas olika orsaker – till exempel ekonomi i den lågutbildade gruppen och tidsbrist i den högutbildade.
– För att lösa fetmaproblemet behöver vi ha bilden med generellt ökande trender i åtanke. Riktade åtgärder mot fetman är nog inte så effektivt, säger Ljungvall.
Artikelförfattare: John Alexander Sahlin

Jag tycker att Åsa Ljungvall drar helt rätt slutsatser av studien. Även om hon inte hittar någon gemensam nämnare så nämner hon ”ekonomi i den lågutbildade gruppen och tidsbrist i den högutbildade”. För mig betyder detta: Dålig ekonomi = skräpmat. Tidsbrist = färdiglagat och snabbmatställen. Båda varianterna innebär överskott av kolhydrater helt i enlighet med LSV:s riktlinjer.

ÅSAS SLUTSATSER GÅR STICK I STÄV

med tidigare undersökningar. Enligt en flera studier är risken för fetma störst för invandrade, fattiga och lågbildade: ”I den ofta refererade så kallade COMPASS-studien beskrivs utbildningsnivå, inkomst och yrke vara de viktigaste sociala bestämningsfaktorerna för kroppsvikt, levnadsvanor och hälsa. Barn och ungdomar från hem med låg social ställning tillhör en högriskgrupp för övervikt och fetma senare i livet. I studien antas även föräldrarnas etniska bakgrund spela in. Ungdomar med utländsk- eller invandrarbakgrund visar sig i större utsträckning vara överviktiga eller feta än barn med svensk bakgrund.”

NÄR NU ÅSA LJUNGVALL

konstaterar att så inte är fallet måste man ju börja undra.
Oftast hittar man det man söker efter, det gäller även för forskare. Om man vid tidigare undersökningar förväntat sig finna att man är fet för att man är lat och dum så blir det per automatik de fattiga och outbildade som har störst risk för att bli feta och för att få feta barn som sedan ska bli tjocka vuxna som ska kosta samhället en massa pengar.
Jag tror att det var Claude Marcus som sa att om en normalviktig man gifter sig med en överviktig kvinna är risken stor att barnen blir överviktiga och att t.o.m. maken löper större risk att bli överviktig än om han gift sig med en normalviktig.
Inte nog med det. Om man är tjock och arbetslös är chansen att hitta ett jobb betydligt sämre än om man är smal. Också ålder har sin betydelse.
M.a.o. en fet invandrare över 50 år göre sig inte besvär på arbetsmarknaden.

OM JAG FICK BESTÄMMA

hur samhället/vården skulle hjälpa överviktiga barn.

  1. Hela familjen ska specialutbildas i lchf-kunskap, det är ytterst viktigt att hela familjen är med på tåget. Två veckor på Nolaskog är en bra början.
  2. Hela familjen ska med hjälp av lchf-kostrådgivare lära sig laga och äta lchf-kost i sin egen hemmiljö.
  3. Efterhand som kunskaperna ovan sjunker in och ger effekt kan motion öka effekten av kosten. Men man bör inse att kosten är 10 ggr viktigare än träning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s